Obsah

Školní jídelna

Nejvyšší povolený počet stravovaných: 190
RED - IZO: 600 124 428
IZO: 103 267 620 
Datum zápisu do rejstříku: 01. 01. 2005
Datum zahájení činnosti: 14. 03. 1996

Kontakt

Tel.: 774 453 807
jidelna@skolahrozenkov.cz

Výše stravného

Děti MŠ: do 6  let: přesnídávka 9,00 Kč
    oběd 23,00 Kč
    svačina 9,00 Kč
  7 a více let: přesnídávka 10,00 Kč
    oběd

26,00 Kč

    svačina 10,00 Kč
Žáci ZŠ: 7 – 10 let: oběd 26,00 Kč
  11 – 14 let: oběd 28,00 Kč
  15 a více let: oběd 30,00 Kč
Zaměstnanci školy:    oběd 35,00 Kč
V ceně přesnídávky je pitný režim.