Základní škola

Název organizace        Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště

Adresa organizace      Starý Hrozenkov 233, PSČ 687 74

Telefon               ZŠ:       732 239 917

                                    MŠ:      732 240 185

                                    ŠJ:       774 453 807

                                    ŠD:      732 239 917

Email                           reditel@skolahrozenkov.cz

Web                             www.skolahrozenkov.cz

Zřizovatel školy           Obec Starý Hrozenkov, Starý Hrozenkov 3, 687 74, IČO: 002 913 31

Právní forma           Škola je právnickou osobou. Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.

Identifikátor právnické osoby             RED - IZO: 600 124 428  IČO: 709 969 03

Bankovní spojení                                     Česká spořitelna Uherský Brod, 1546053379/0800

Ředitel                       Mgr. Radovan Randiak, jmenován do funkce zřizovatelem dne 28. 6. 2007 s účinností od 1. 8. 2007. Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby.

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

Mateřská škola            Nejvyšší povolený počet dětí: 64

                                       RED - IZO:       600 124 428

                                                IZO:       107 612 593

                                    Datum zápisu do rejstříku:      1. 1. 2005

                                    Datum zahájení činnosti:         1. 1. 2003

Základní škola             Nejvyšší povolený počet žáků: 200

                                     RED - IZO:       600 124 428

                                               IZO:      102 731 958

                                   Obor vzdělávání: 79-01-C/01 Základní škola

                                   Datum zápisu do rejstříku:         1. 1. 2005

                                   Datum zahájení činnosti:            14. 3. 1996

Školní družina             Nejvyšší počet žáků: 60

                                     RED - IZO:       600 124 428

                                               IZO:      119 100 371

                                    Datum zápisu do rejstříku:          1. 1. 2005

                                    Datum zahájení činnosti:           14. 3. 1996

Školní jídelna              Nejvyšší povolený počet stravovaných: 190

                                     RED - IZO:       600 124 428

                                               IZO:      103 267 620

                                    Datum zápisu do rejstříku:          1. 1. 2005

                                    Datum zahájení činnosti:           14. 3. 1996