Obsah

Informace pro rodiče

Typ: ostatní
Aktuální informace v Detailu.

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci a nařízením a doporučením MŠMT se na Vás obracíme s žádostí o nastudování aktuálních informací týkajících se provozu školy a pravidly, která je třeba dodržovat.

Prosíme potvrďte přečtení včetně příloh na email třídního učitele.

1.       Vstup do budovy školy bude umožněn osobám, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy, pouze v nutných případech. V případě vyzvednutí svého dítěte na něj čekejte před budovou školy (čas v mailu třídního učitele).

2.        Všechny osoby, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy, musí mít při vstupu do budovy školy a při pohybu po škole bezpodmínečně nasazenou roušku.

3.       Při vstupu do školní budovy si dezinfikujte ruce.

4.       Při vyzvedávání dětí ze školní družiny budou osoby tímto pověřené čekat před školní budovou – prosíme, nevstupujte do budovy školy a do tříd.

5.       Prozatím nebude možné uskutečnit třídní schůzky, veškerá komunikace bude probíhat online prostřednictvím e-mailu (popř. telefonu). Sledujte aktuality na webových stránkách školy.

6.       Je bezpodmínečně nutné dodržovat hygienická pravidla pro děti, žáky a rodiče – viz příloha.

7.       Je nutné se seznámit s pravidly chování – zejména způsobu omlouvání nepřítomnosti žáka, která jsou zakotvena ve Školním řádu – viz webové stránky školy.

8.       V rámci organizace školního stravování v návaznosti s nařízeními a doporučeními MŠMT dochází k větším časovým prodlevám při výdeji obědů, proto si děti první školní týden (3. a 4. 9. 2020) vyzvedávejte až po 12 hodině.

9.       Děti si vyzvedávejte u zadního vchodu do budovy – u přírodní učebny.

Prosíme, sledujte nadále průběžně emaily, webové stránky školy a facebook. Není v našich silách ovlivnit případná nedorozumění a komplikace, které vznikly nastálou situací, v níž se ocitáme všichni poprvé. Děkujeme za pochopení.


Příloha

Vytvořeno: 2. 9. 2020
Poslední aktualizace: 2. 9. 2020 15:05
Autor: