Obsah

Vši opět útočí!

Typ: ostatní
Oznámení o výskytu vší.

Oznamujeme zákonným zástupcům, že se u některých dětí a žáků školy opět vyskytly vši.

Žádáme zákonné zástupce, aby v případě výskytu vší či hnid u svých ratolestí, oznámili tuto skutečnost třídním učitelům a zejména, aby zabezpečili ošetření hlavy dítěte odstraněním vší i hnid (odvšivení) a neposílali děti mezi ostatní žáky před úplným odstraněním vší.

Při hubení vší se často vyskytují  tyto chyby:

  • Nedodržení návodu k použití odvšivovacích přípravků, zejména pak požadavek opakované aplikace přípravku.
  • Neodstranění (mechanické) hnid z vlasů.
  • Podcenění preventivních prohlídek a ošetření vlasů i u ostatních členů rodiny včetně ošetření textilií, se kterými postižené osoby přišly do styku.
  • Uplatnění neodborných postupů – například prosté obarvení vlasů, které však vši ani hnidy nezlikviduje. 

Upozorňujeme, že tento problém se v dnešní době dotýká téměř celosezónně všech škol a může se objevit i v té nejčistotnější domácnosti.

Při výskytu vší, či hnid u dítěte může škola postižené dítě izolovat od ostatních dětí pod dohledem zletilé fyzické osoby (viz § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů) a následně jej předat do péče zákonných zástupců k potřebnému zákroku.

Děkujeme za pochopení a spolupráci v boji proti tomu nepodařenému parazitovi!

 


Vytvořeno: 12. 11. 2018
Poslední aktualizace: 12. 11. 2018 11:49
Autor: