Obsah

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

Pedagogičtí zaměstnanci

Jméno

Třídnictví

Zařazení

Kontakt

MgA. Martin Vrága

I. třída

Učitel, zástupce ředitele

vraga@skolahrozenkov.cz

Mgr. Marie Slintáková

II. třída

Učitelka

slintakova@skolahrozenkov.cz

Mgr. Marie Urbanová

III. třída

Učitelka

urbanova@skolahrozenkov.cz

Mgr. Lenka Štursová

IV. A. třída

Učitelka

stursova@skolahrozenkov.cz

Mgr. Michal Pyszko

IV. B. třída

Učitel

pyszko@skolahrozenkov.cz

Mgr. Zdeněk Atexinger

V. třída

Učitel

atexinger@skolahrozenkov.cz

Mgr. Blanka Beníčková

VI. třída

Učitelka

benickova@skolahrozenkov.cz

Mgr. Štěpánka Poupětová

VII. třída

Učitelka

poupetova@skolahrozenkov.cz

Mgr. Jana Vaverková

VIII. třída

Učitelka

vaverkova@skolahrozenkov.cz

Mgr. Michal Švach

IX. třída

Učitel,  výchovný poradce

svach@skolahrozenkov.cz

Mgr. Bohumil Svítok

Náboženství

Učitel

bohumilsvitok@seznam.cz

Mgr. Radovan Randiak

 

Ředitel školy

reditel@skolahrozenkov.cz

Dis. Klára Kovářová

 

Asistentka pedagoga

kovarova@skolahrozenkov.cz

Ing. Gabriela Gálová

 

Asistentka pedagoga, Vychovatelka

galova@skolahrozenkov.cz

Věra Svobodová

ŠD

Vychovatelka

svobodova@skolahrozenkov.cz

Klára Michalčíková

Učitelka

michalcikova@skolahrozenkov.cz

Jana Juráková

Vedoucí učitelka

jurakova@skolahrozenkov.cz 

Bc. Marie Trechová

Učitelka

trechova@skolahrozenkov.cz 

Provozní zaměstnanci

Jiřina Ostravská

 

Vedoucí ŠJ, kuchařka

jidelna@skolahrozenkov.cz

Lucie Krsičková

 

Kuchařka

 

Alena Vaculíková

 

Kuchařka

 

Pavol Michalčík

 

Školník

 

Vladislava Miková

 

Uklízečka

 

Monika Michalčíková

 

Uklízečka

 

Drahomíra Lebánková

 

Uklízečka