Obsah

Školní jídelna

Nejvyšší povolený počet stravovaných: 190
RED - IZO: 600 124 428
IZO: 103 267 620 
Datum zápisu do rejstříku: 01. 01. 2005
Datum zahájení činnosti: 14. 03. 1996

Kontakt

Tel.: 774 453 807
jidelna@skolahrozenkov.cz

Výše stravného

 

       

děti - MŠ do 6 let přesnídávka 11 Kč
    oběd 25 Kč
    svačina 11 Kč
  7 a více let přesnídávka  12 Kč
    oběd 28 Kč
    svačina 12 Kč
žáci - ZŠ 7 - 10 let oběd 28 Kč
  11 - 14 let oběd 30 Kč
  15 a více let oběd 32 Kč
zaměstnanci školy   oběd 37 Kč

 

 
            

K finančnímu limitu je připočítana položka na nápoje.