Obsah

O škole

Název organizace   Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště

Adresa organizace  Starý Hrozenkov 233, PSČ 687 74

Telefon:

Škola:                   732 239 917

Školka:                 732 240 185

Jídelna:                774 453 807

Družina:               775 069 585/732 239 917

        Email: reditel@skolahrozenkov.cz
Web:   www.skolahrozenkov.cz

Zřizovatel školy: Obec Starý Hrozenkov, Starý Hrozenkov 3, 687 74, IČO: 002 913 31

Právní forma: Škola je právnickou osobou. Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.

Identifikátor právnické osoby: RED - IZO: 600 124 428  IČO: 709 969 03

Bankovní spojení: Česká spořitelna Uherský Brod, 1546053379/0800

Ředitel: Mgr. Radovan Randiak, jmenován do funkce zřizovatelem dne 28. 6. 2007 s účinností od 1. 8. 2007. Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby.

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení

Mateřská škola

Nejvyšší povolený počet dětí: 64
RED - IZO: 600 124 428
IZO: 107 612 593 
Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005
Datum zahájení činnosti: 1. 1. 2003

 

Školní družina

Nejvyšší počet žáků: 60
RED - IZO: 600 124 428
IZO: 119 100 371
Datum zápisu do rejstříku: 01. 01. 2005
Datum zahájení činnosti: 14. 03. 1996

 

Základní škola

Nejvyšší povolený počet žáků: 200
RED - IZO: 600 124 428
IZO: 102 731 958
Obor vzdělávání: 79-01-C/01 Základní škola
Datum zápisu do rejstříku: 01. 01. 2005
Datum zahájení činnosti: 14. 03. 1996

Školní jídelna

Nejvyšší povolený počet stravovaných: 190
RED - IZO: 600 124 428
IZO: 103 267 620 
Datum zápisu do rejstříku: 01. 01. 2005
Datum zahájení činnosti: 14. 03. 1996