Obsah

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ

V rámci všech akcí pořádaných Základní školou a Mateřskou školou Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště během školního roku budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov,  okres Uherské Hradiště nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.