Obsah

Spolupráce se ZUŠ

Spolupráce s ZUŠ Bojkovice
Ve školním roce 2021/2022 nabízí ZUŠ Bojkovice v prostorách naší školy výuku následujících oborů:

  • Housle: Jiří Brostík
  • Klavír: BcA. Martin Kobylík
  • Flétna, hudební nauka: Lenka Bobčíková

 

Více se o ZUŠ Bojkovice můžete dovědět na jejich webových stránkách : www.zus-bojkovice.cz